• Een brede expertise

    Rest Rentmeester helpt u vooruit. Zo ziet u weer licht aan het einde van de tunnel.

Rest Rentmeester is actief op verschillende gebieden

Hoe de overdracht van onroerende zaken plaats vindt is van groot belang voor het toekomstige genot wat u van de zaak zult hebben. Belangrijk is het te onderzoeken welke risico’s u loopt bij een dergelijke (ver)koop. Rest Rentmeester doet gedegen onderzoek en begeleidt u gedurende het proces. Er wordt met u vastgelegd welke activiteiten door Rest Rentmeester voor u worden ondernomen tegen een scherp tarief.
Heeft u grond, welke u al dan niet tijdelijk in huur wilt uitgeven? Dan wilt u graag dat de huurder uw eigendom goed onderhoudt en u aan het einde van het contract het gehuurde weer in goede staat terug verkrijgt.
Pacht is een bijzondere vorm van huur voor het agrarisch bedrijf, met vele wettelijke regels waarvan u slechts ten dele mag afwijken. Er zijn meerdere vormen van pacht mogelijk. Welke vorm is voor u gewenst en is de pachtprijs vrij of gereguleerd? Rest Rentmeester kan u hierover informeren.
Eigenaar zijn van een zaak brengt over het algemeen plezier met zich mee. Woongenot is een groot goed. Dat plezier kan veranderen als u geconfronteerd wordt met zaken die inbreuk doen op uw eigendomsrecht. Het kan voorkomen dat derden aanspraak maken op uw eigendom of dat derden iets van u gedaan willen hebben. Rest Rentmeester kan in die gevallen voor u optreden en u van advies dienen om de zaak in uw belang te beslechten.
Bij meningsverschillen is het van belang elkaars standpunten goed te analyseren en naar oplossingen te zoeken voordat de burgerlijke rechter een bindende uitspraak doet. U kunt afspraken beter zelf vast leggen in een convenant. Rest Rentmeester kan voor u die bemiddeling doen.
Onteigening geeft een enorme inbreuk op het privéleven van betrokkenen. U wordt als het ware van huis en haard verdreven, welke soms al generaties lang in familiebezit is geweest. Onteigening is dan ook met zorgvuldige procedures omgeven. Rest Rentmeester begeleidt u in de wettelijke procedures die met een onteigening zijn omgeven
Indien u geconfronteerd wordt met veranderingen in uw directe omgeving kunt u daar hinder van ondervinden. Ook de waarde van uw onroerende zaak kan negatief worden beïnvloed. Rest Rentmeester maakt voor u inzichtelijk of hiervan sprake is en wat u kunt ondernemen. Wellicht heeft u recht op compensatie of vergoeding van schade.
Er zijn verschillende manieren om de waarde van uw onroerende zaak vast te stellen. Welke vorm voor u van belang is, wordt bepaald door welk doel u met de taxatie voor ogen heeft. Rest Rentmeester kan u daarbij van dienst zijn.
Zakelijke rechten beschrijven in hoeverre u aanspraak kunt maken op een eigendom van een ander. Het is dus van groot belang dat die beperking van uw eigendom goed omschreven wordt. Rest Rentmeester kan u in deze complexe materie deskundig bijstaan.
De gemeente kan om haar plannen te realiseren, gebruik maken van haar voorkeursrecht. U kunt dan uw eigendom dan alleen nog maar aan de gemeente ter koop aanbieden. Hieraan zijn regels gebonden. Rest Rentmeester kan in voorkomend geval u advies geven en voor u bemiddelen.

Onze aanpak

Indien u overweegt om uw zaak in handen van Rest Rentmeester te geven bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.  Onder het genot van een kop koffie zijn wij graag bereid om uw eerste vragen te beantwoorden.

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en bovendien gratis! Er kan bijvoorbeeld een eerste inschatting van uw kansen bij een vervolg worden gemaakt. Indien u, na dit eerste gesprek, uw zaak aan Rest Rentmeester willen toevertrouwen zullen we met u een nieuwe afspraak maken voor het vervolgtraject.