Project Description

De nieuwe energiecentrales die in Zeeland zijn gebouwd, moeten worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor is een vergroting van de huidige capaciteit noodzakelijk. Daarom gaat TenneT de komende jaren een nieuwe hoogspanningsverbinding aanleggen vanuit de productielocaties in de gemeenten Vlissingen en Borssele naar Tilburg. Het project wordt aangeduid als Zuid-West 380 kV. Het is een project van TenneT en de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM).