Project Description

Het bestemmingsplan voorziet voor Parc Patersven op hoofdlijnen in een regeling voor de centrale voorzieningen, de

recreatiebestemmingen en voor het mogelijk maken van permanente bewoning

voor huishoudens in bestaande recreatiewoningen en overig, tot een maximum van

vier personen per woning.